UZAKTAN EĞİTİM MERKEZLERİNİN(UZEM) SUNDUĞU “E-ÖĞRENME ORTAMLARI”NIN YAŞAM BOYU ÖĞRENME AÇISINDAN ÖNEM


Öztürk S., Candemir Ö., Terlemez M., Demiray E., Ulutak İ.

3 üncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.173-180

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173-180
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Uzaktan Eğitim Merkezleri; yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim yoluyla kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim programlarını planlamaktadır. Bilişim araçlarının gelişmesi ile sağlanan teknolojik kolaylık ve olanaklar sonucunda eğitimde; uzaktan eğitim, e-öğrenme, sanal üniversite gibi gelişmeler yaşanmıştır. Uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak iletişim ve bilişim hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak birinci ve ikinci öğretimde bölümlerdeki bazı ortak dersler ya da YÖK zorunlu derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi temel amacı ile kurulmuşlardır. Uzaktan Eğitim Merkezleri; uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip ederek uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmektedir. Bilgi toplumu, bilginin temel üretim faktörü olarak değerlendirildiği, bilgi sektöründe etkinlik gösterenlerin, çalışanların çoğunluğunu oluşturduğu ve yasam boyu öğrenmenin kaçınılmaz hale geldiği, bilgi ve teknoloji tabanlı toplumsal ve ekonomik bir aşamadır. Bu bilgiye sahip olmak için de öncelikle bilgiyi üretmek, işlemek, saklamak, pazarlamak gibi faaliyetler önem kazanmıştır. Bilgi toplumunda önemli olan bilgi ve özellikle de bilimsel bilgi olmuştur. Bilgi toplumu olma yolunda önemli eğitim kurumları da üniversitelerdir. Üniversitelerin sağladığı olanaklar bu açıdan önemlidir. Çalışmanın amacı; uzaktan eğitim merkezlerinin sunduğu e-öğrenme ortamlarının yaşam boyu öğrenme açısından önemini ortaya koymaktır. Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim Merkezleri, Uzaktan Eğitim, Bilgi Toplumu, Yaşam boyu Öğrenme.