Ergenler için üzüntü düzenleme ölçeğinin EİÜDÖ geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi


YILDIZ M. A., DUY B.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)