BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


TUNALI D., PEKER A.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.30-51, 2020 (Peer-Reviewed Journal)