Yeşil Ürün ve Ekoetiketleme


Creative Commons License

Uz N. N., Güven S.

in: Tüketici Yazıları IV, Babaoğul Müberra,Şener Arzu,Buğday Esna Betül, Editor, TÜPADEM, Ankara, pp.235-253, 2014

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: TÜPADEM
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.235-253
  • Editors: Babaoğul Müberra,Şener Arzu,Buğday Esna Betül, Editor
  • Anadolu University Affiliated: No

Abstract

Pazara sunulan ürün sayısı artmakta, üretimde işletmeler tarafından doğal kaynaklar tüketilmekte, tüketim sonucunda atık maddeler ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle, çevre kirliliği üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu oluşmaktadır. İşletmelerin ürünün üretiminden, tüketim sonrasına kadar olan süreci takip etmeleri gerekmektedir. İşletmeler ürün üretilirken kullanılan ve tedarik sürecini oluşturan kaynaklar dahil, ürünün tüketiciye ulaştırılması, tüketilmesi ve tüketildikten sonra da çevreye olan etkilerini göz önünde bulundurmalıdırlar. İşletme faaliyetleri çevre ve toplumların geleceği açısından tehdit oluşturabilmektedir (Torlak, 2007). Bu bağlamda işletmelerin çevresel performansının değerlendirme ve yönetilmesinde birçok araç ve standart (örn. ISO 14001, EPD, LCA, EMAS, Avrupa Birliği Ekoetiketi) geliştirilmiştir (Ardente, Beccali, Cellura & Marvuglia, 2006). Bu çalışmada sürdürülebilirliğin sağlanmasında kullanılan çevre etiketlemeleri, ekoetiket kapsamında ele alınacaktır. Diğer taraftan, tüketicinin de en az işletmeler kadar sosyal sorumluluk ile hareket edebileceği beklenmektedir. Bilinçsizce yapılan tüketim sonucunda oluşan tüketim atıklarının çevre için olumsuz sonuçlar doğuracağı açıktır. Dolayısıyla tüketicilerin de satın alma kararlarında, ürünlerde ekoetiketlerin bulunup bulunmadığına önem vermeleri beklenmektedir.