Süleyman Çelebi Vesîletü’n-Necât’taki İmalelerle Lisân-ı Türkînin Lehçesini Bozabilir mi?


Creative Commons License

Belenkuyu B.

Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), no.12, pp.96-106, 2023 (Peer-Reviewed Journal)