Türkiye’de Beveridge Eğrisinin Geçerliliğinine İlişkin AmpirikBir Analiz


ÇAĞLARIRMAK USLU N., KARAHAN P., ÇER Ş.

Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.11, no.1, pp.43-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)