Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algı Çalışması Örneği


KARACA E., BOZ YÜKSEKDAĞ B.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.177-197, 2017 (Peer-Reviewed Journal)