Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Yaş Ayrımcılığı Düzenlemesine İhtiyaç Var mı?


Baybora D.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.6, no.21, pp.37-67, 2009 (Peer-Reviewed Journal)