Ekolojik Sistem Yaklaşımı Açısından Çocuk İhmal ve İstismarında Bireysel, Ailesel ve Çevresel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi


ÖZKAN G.

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.4, no.8, pp.217-240, 2022 (Peer-Reviewed Journal)