Sektör Düzeyinde Rekabet Edebilirlik ve Dünya Talebine Uyum: Türkiye ve Seçili Ülkeler için Bir Analiz


AYTUN U., KILIÇASLAN Y.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.13, no.1, pp.143-166, 2018 (Peer-Reviewed Journal)