Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin İstihdam Beklentisine Etkisinin Araştırılması


Erdoğan N. K., Özgüler V.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.577-585, 2013 (Peer-Reviewed Journal)