What Is It Like to Travel with A Robot Tour Guide? A Discourse Analysis on User Experience with RoBoHoN


Creative Commons License

Düz B.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.769-796, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Technological progress transforms tour guiding services and robots take their part in the new setting. Tour guiding studies mostly focused on discussions regarding the substitution of robots for human tour guides. However, understanding user experiences is crucial to provide projections for robot tour guides’ future. Nonetheless, the literature provides limited identification of user experiences. To fill the research gap, this study aims to reveal user experiences with robot tour guides, and a YouTube video was selected as the data source. A discourse analysis was conducted to reveal the experiences of Roger Ditter, the presenter who participates in a tour in Kyoto, Japan with the robot tour guide RoBoHoN. The findings reveal that RoBoHoN’s features such as high price, non- ergonomic design, poor communication, limited interpretation content, and low performance in different conditions negatively affect the user’s experience. So, Ditter does not recommend RoBoHoN to first-time visitors in a destination, and his discourse is largely constructed through the negative components. Eventually, there is still time for robots to provide guiding services in the conventional tour concept which includes traveling by a tour vehicle and a guide accompanying tourists in an outdoor setting. The paper concludes with implications for the stakeholders.

Teknolojideki gelimeler turist rehberlii hizmetlerini de dönütürmektedir. Dönüümün boyutlarından biri de robot rehberlerdir. Turizm rehberlii alanındaki çalımalar daha çok robot rehberlerin insan rehberlerin yerine ikame edilmesine ilikin tartımalara odaklanmıtır. Ancak, robot rehberlerin geleceine yönelik projeksiyonların sunulması için kullanıcı deneyimlerinin anlaılması önem taımaktadır. Buna ramen, robot rehber hizmetlerinin hitap ettii turistlerin deneyimlerini konu alan aratırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla, bu çalıma aratırma eksikliinin giderilmesine katkı salamak için robot rehberlerden hizmet alan kullanıcıların deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, YouTube’da yer alan bir video veri kaynaı olarak seçilmi; Japonya’da hizmet sunan robot rehber RoBoHoN ile Kyoto ehrinde tura katılan sunucu Roger Ditter’in deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla söylem analizi gerçekletirilmitir. Aratırmanın bulgularına göre RoBoHoN yüksek fiyat, ergonomik olmayan tasarım, kullanıcıyla zayıf iletiim, sınırlı içeriklerle bilgi aktarma ve farklı koullarda düük performans gibi kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir. Dolayısıyla, Roger Ditter bir destinasyonu ilk kez ziyaret edecek kiilere robot rehber RoBoHoN’u önermemektedir ve kullanıcının deneyimine ilikin söylemi büyük ölçüde olumsuz bileenlerle ina edilmektedir. Sonuçta bir tur aracıyla seyahati ve açık alanlarda turistlere elik eden bir rehberi içeren konvansiyonel tur konseptinde robot rehberlerin hizmet sunması için zamana ihtiyaç olduu tespit edilmitir. Çalımanın sonunda paydalar için öneriler yer almaktadır.