Satın Alma Karar Süreci Faktörlerinin Algılanan Değere Etkisi Otel İşletmelerindeki Hizmetlere Yönelik Bir Araştırma


EMİR O., ZORLU Ö.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi, vol.13, no.24, pp.254-274, 2010 (Peer-Reviewed Journal)