Bireycilik ve Toplumculuk Değerlerine göre Turistlerin Objeye Dayalı Özgünlük Algılamalar


KARAGÖZ D., SEVİM N.

II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 13 - 14 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes