Yumuşak Güç Unsuru Olarak Filistin’in Kamu Diplomasisi Faaliyetleri


Kılınç M. C., Ercan M.

FAD- Filistin Araştırmaları Dergisi S, vol.7, no.7, pp.49-81, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 7
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: FAD- Filistin Araştırmaları Dergisi S
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Collection, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus, Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.49-81
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma İsrail tarafından işgallere ve saldırılara maruz kalan Filistin’in uluslararası kamuoyuna sesini duyurabilmesi için son zamanlarda uygulamaya başladığı yumuşak güç unsuru olarak kamu diplomasisi faaliyetlerini ele almaktadır. Günümüz uluslararası ilişkiler literatüründe, devletlerin ulusal çıkarlarının ve fırsatlarının savunulması artık iki devlet arasında gerçekleştirilen klasik diplomasi yöntemlerinin çok daha ilerisine geçmiştir. Devletler artık askeri gücün yerine, kamu diplomasisinin yumuşak güç boyutunu harekete geçirerek diğer ülkelerin hükümetleri veya uluslararası kurum, kuruluş ve bölgesel örgütler ile dünya kamuoyundaki vatandaşları etkilemeye yönelik politikalar geliştirmeye başlamıştır. Filistin de İsrail’in saldırılarını uluslararası kamuoyuna duyurmak ve dikkatini çekmek için ilk olarak İntifada hareketlerini başlatmış, İsrail askerlerine ve tanklarına taş ve sopa ile karşılık vermiştir. Bilhassa Filistin değişen diplomasi anlayışının etkisiyle sert güç kullanımı yerine insanların akıllarına ve kalplerine seslenen kamu diplomasisi faaliyetlerine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Çünkü Filistin halkı kendi toprakları içerisinde zulümlerle karşı karşıya kaldığı için kamu diplomasisi ve yumuşak güç unsurlarını kullanabilmek açısından potansiyeli yüksek bir ülke durumundadır. Filistin yumuşak güç unsurlarını etkin biçimde kullanabilmek amacıyla diğer devletlerle olan siyasi ilişkilerinin yanında toplumlar arasındaki diyalogları da arttırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada Filistin’in artan yumuşak güç etkisini kullanmaya yönelik olarak harekete geçirdiği kültür, eğitim, diaspora, dijital ve askeri kamu diplomasisi politikaları ve çalışmaları ile Filistin halkının kamu diplomasisi faaliyetlerine katkıları analiz edilmektedir.