Görsel Medyada Ürün Reklam ve Kadın


GÜRBÜZ U., ÇAKIR G.

Bir Bilim Kategorisi olarak ”Kadın” Uluslararası Sempozyumu: Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın (29 Nisan-02 Mayıs 2008) Bildiri Kitabı. S. 282-292. Gülen Ofset. Eskişehir, 2008, 29 April - 02 May 2008, pp.282-292

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.282-292
  • Anadolu University Affiliated: Yes