Açık ve uzaktan öğrenmede ikinci üniversite öğrencilerinin yıllara göre değişiminin incelenmesi: Anadolu Üniversitesi örneği


İBİLEME A. İ., ÇINAR E., YÜCESAN KAYA H.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.63-77, 2020 (Peer-Reviewed Journal)