Sponsorlu İçerik Özelinde Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim: Nitel Bir Araştırma


UĞURHAN Y. Z. C.

THE JOURNAL OF THE FACULTY OF COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF AKDENIZ, no.36, pp.90-109, 2021 (Peer-Reviewed Journal)