Tüketicilerin Sosyal Sorumluluk Davranışlarının Kurumların Sosyal Sorumluluk Eylemlerine Yönelik Tutumları İle İlişkisi: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma


UĞURHAN Y. Z. C., ÖZTÜRK M. C.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.5, no.2, pp.705-725, 2017 (Peer-Reviewed Journal)