Boya Ligandı bağlı Poli(MMA-GMA) Afinite Sorbentinin Protein Karışımda Lizozim ve Albümine Karşı Seçiciliğinin Belirlenmesi


TUNALI Y., ARICA M. Y., BAYRAMOĞLU G., KAYA B., AKI YALÇIN E. E., ÜRÜN M.

1. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi Özet Kitabı, 47, Beytepe, Ankara, (2005), Turkey, 22 - 24 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes