Açık ve uzaktan öğrenenlerin sınavlarda çoktan seçmeli soruları boş bırakma davranışlarının incelenmesi


KARADAĞ N.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.172-198, 2021 (Peer-Reviewed Journal)