6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ve Kamu Personelinin Durumu-The Metropolitan Law No. 6360 and Status of Public Personnel


Gündoğdu H. G.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.17, no.2, pp.131-138, 2015 (Peer-Reviewed Journal)