Phanerochaete chrysosporium ile Zn (II), Cd (II) ve Hg (II) Metal İyonlarının Biyosorpsiyonu


TUNALI Y., ARICA M. Y., GENÇ Ö., BEKTAŞ S.

XV. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, AK-S18, İstanbul, (2001), Turkey, 4 - 07 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: No