Ev Eksenli Çalışan Kadınlara Yönelik Niteliksel Bir Araştırma: Eskişehir El Sanatları Pazarı Örneği


Kocabaş F., Besler S., Özgüler V.

MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, vol.9, no.18, pp.178-201, 2017 (Peer-Reviewed Journal)