Açıköğretim Sistemi’nde Uygulanan Çoktan Seçmeli Bir Teste ait Madde Güçlüklerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi


ŞAHİN M. D.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)