Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Yeterlikleri Ölçeğinin Özel Eğitim Öğretmenlerinde Geçerlik ve Güvenirliği


YILMAZ Y., KARABULUT H. A., UÇAR A. S., UÇAR K.

Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.83, pp.2382-2393, 2021 (Peer-Reviewed Journal)