ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİMİ İLE BAŞLAYAN DİJİTAL ÇAĞDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ


Creative Commons License

Aydınbaş G., Erdinç Z.

in: Ekonomi ve Finans Konularına Teorik Yaklaşımlar, Şahin KARABULUT, Editor, İksad Yayınevi, Bursa, pp.301-320, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.301-320
  • Editors: Şahin KARABULUT, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

1. GİRİŞ

Dijitalleşme süreci genel anlamda, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin gerek

işletme modellerine gerekse işletmenin sunmuş olduğu hizmetlere uygulanmasının ardından

gelen sosyo-ekonomik değişimleri içermektedir. Bu yeni süreçte endüstrilerdeki işletmeler,

kendi durumları ile birlikte gelecekteki konumlarını da gözetme ve değişimleri

anlamlandırarak temel stratejilerini güncelleme gayretindedirler. Günümüzde bankacılık

sektörü; bilgisayarlar, cep telefonları ve benzeri dijital cihazlar ile hayatı kolaylaştıran

gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenmektedir. Bankaların dijital teknolojileri sayesinde akıllı

çözümler sunması, ihtiyaca yönelik analizlerle mümkün olmakta ve bu şekilde müşterilerin

taleplerini yanıtlamak daha da kolaylaşmaktadır. Tam da bu noktada bankaların sistemi;

chatbot’lar, ses tanıma teknolojileri ve yapay zekâ sayesinde müşterileri çok daha hızlı bir

şekilde yanıtlamak üzere geliştirilmektedir. Bu çalışmanın literatüre kazandırılması için

yazarların motivasyonunu, dünyanın hızla dijitalleşmesi ve bankacılık sektörünün de bu dijital

iklimden etkilenen sektörlerin başında gelmesi oluşturmuştur. Çalışma, Türk bankacılık

sektörünün dijtalleşme doğrultusunda verdiği mücadeleyi ekonomik bir yaklaşımla inceleme

amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM, POS, Banka

ve Kredi Kartı, mektupla/telefonla sipariş ve internette yapılan kartlı ödeme işlemleri, dijital

bankacılık müşterileri, banka çalışanları ve çağrı merkezi çalışanlarına ilişkin veriler tablolar,

grafikler ile yorumlanmıştır. Öncelikle bankacılık sektörü ve dijitalleşme sürecine ilişkin

teorik çerçeveye değinilmiş olup ardından akıllı sanayi devrimi 4.0 neticesinde bankacılık

sektöründe gelinen seviyeye (gelenekselden dijitale) dikkat çekilmiştir. Akabinde, bankacılık

alanında yaşanan evrimsel sürece (dijital banka 1.0’dan dijital banka 4.0’a geçiş) yer

verilmiştir. Daha sonra, dijital bankacılığın ekonomik yansımaları değerlendirilmiştir.

Ardından da araştırma yöntemi ile bulgulardan bahsedilmiştir. En nihayetinde de bulgulara

ilişkin sonuçlar tartışılarak çeşitli politika önerileri sunulmuştur.