ÖYP Araştırma Görevlilerinin Yaşam Doyumlarının İkili Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi


AYTEKİN A., TUNALI D.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.1, pp.247-270, 2017 (Peer-Reviewed Journal)