Post–Marksizm ve Eleştirel Medya Araştırmaları


Doruk Şahin Ö.

in: Eleştirel Medya Kuramları, Prof. Dr. Ömer Özer, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.1-406, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Siyasal Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-406
  • Editors: Prof. Dr. Ömer Özer, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Post-Marksizm; Marksist toplum kuramının, üretim ilişkilerinin cereyan ettiği altyapının; siyasi, dinsel, ahlaki, hukuki kurumlardan oluşan üst yapıyı belirlediği ön kabulüne dayanan üretim ilişkilerinin belirleyiciliği temel tezini ve sınıf mücadelesini tarihin itici gücü olarak gören anlayışı reddetmektedir. Yaklaşım her ne kadar sözü edilen temel tezlerin reddedilmesi açısından Marksizmden bir kopuşu ifade etse de kuramsal çıkış noktası yine de Marksizmdir. Post-Marksizm, büyük ölçüde Antonio Gramsci ve Louis Althusser’in, Marksizme ilişkin çözümlemelerinden etkilenerek şekillenmiştir. Bu çalışmada Post-Marksizm, Essex Okulu temsilcileri olarak da bilinen Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe’un görüşleri çerçevesinde ele alınmış ve ikili tarafından geliştirilen söylem yaklaşımının iletişim araştırmalarındaki kullanımından söz edilmiştir.