Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: Türkiye İçin Yeni Bir Risk mi Fırsat mı?


Creative Commons License

Erden Özsoy C.

VI. Anadolu International Conference on Economics, Eskişehir, Turkey, 13 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılında Avrupa Birliği’ni net sera gazı emisyonlarının olmadığı, verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip, adil bir refah toplumuna dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir büyüme stratejisidir. Bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) içerisinde sera gazı emisyonunu azaltmak için uygulanan yaptırımların firmalara ek maliyetler getireceği öngörülmektedir. Bu yüksek maliyetten kaçınmak için üretim ve yatırımlar AB sınırlarının dışına kayabilir. Karbon kaçağı olarak ifade edilen bu riskin azaltılması için AB Komisyonu bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) planlanmaktadır. SKDM, seçili sektörlerde AB tarafından üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin karbon yoğunluğuna bağlı olarak alınan bir tür karbon vergisidir. SKDM hem karbon kaçağı sorununu önlemek hem de AB’nin küresel sera gazı azaltım hedefinin dış ticaret paydaşlarınca da benimsenmesini zorunlu kılmak amacıyla tasarlanmıştır. Türkiye AB’nin önemli bir dış ticaret paydaşı konumundadır ve yakın bir gelecekte SKDM’den etkilenecektir. Bu çalışma SKDM’nin uygulama takvimi ve yöntemi hakkında bilgi vererek Türkiye ekonomisi için önemi ve muhtemel etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır.