Çatışma Çözme Becerisi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


GÜRDOĞAN BAYIR Ö., GÜLTEKİN M.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.9, no.1, pp.214-239, 2019 (Peer-Reviewed Journal)