Türk Ceza Muhakemesinde Sanığın Dosya İnceleme Hakkı


KARAKEHYA H.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)