Restoranlara Yönelik Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği


Yetgin D., Keküç M., Şayin M.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.3, pp.2090-2109, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier