Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Adalet Değeri / The Value of Justice from the Viewpoint of Pre-service Teachers


ÇENGELCİ KÖSE T., GÜRDOĞAN BAYIR Ö., Köse M., YILDIRIM A.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.67-93, 2019 (Peer-Reviewed Journal)