İşletme Stratejisi Yapısı ve Çevresi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


TAŞCI D.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.381-414, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal)