Eğitim teknolojisi standartları açısından öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme öz yeterliklerinin belirlenmesi


ÇOKLAR A. N., ODABAŞI H. F.

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, no.27, 2009 (Peer-Reviewed Journal)