Gönüllü ve Gençlik Turizminin Birlikte Ele Alınması Eskişehir e Yönelik Bir Öneri Joining Together the Volunteer and the Youth Tourism An Iimplication for Eskişehir Turkey


Begüm İ., Acar Gürel D.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human Sciences), vol.12, no.2, pp.207-234, 2015 (Peer-Reviewed Journal)