Lojistik Maliyetleri ve Raporlama II


Kaya E. (Editor), Tokay S. H. (Editor)

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2019

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Lojistik maliyetler, birçok lojistik faaliyete bağlı olarak ortaya çıkmakta ve bu maliyetlerin toplam işletme maliyetleri içindeki payı giderek artmaktadır. Toplam lojistik maliyetler içinde en yüksek maliyet taşıma faaliyetlerine ilişkindir. Taşıma faaliyetleri hem toplam lojistik maliyetleri doğrudan etkilemekte hem de hız, kalite ve maliyetten oluşan lojistik üçgenindeki hız faktörünü doğrudan etkilemektedir. Temel lojistik faaliyetler esas alınarak lojistik maliyet unsurlarını; taşıma maliyeti, depolama maliyeti, elleçleme maliyeti, sipariş işleme ve bilgi yönetimi maliyeti, stok yönetimi maliyeti ve diğer maliyetler olarak sıralamak mümkündür. Bu kitapta lojistik maliyetlerin farklı boyutlarını ifade eden dış kaynak kullanımı yoluyla oluşan lojistik maliyetler ve tersine lojistik hizmetlere ilişkin maliyetler ile lojistik maliyetlerin planlanması, bütçelenmesi ve analizi ele alınarak örneklerle ayrıntılı şekilde ortaya konulmuştur. Lojistik maliyetlerin işletme başarımı/performansı, hisse değeri ve müşteri kârlılığı üzerindeki etkisi incelenmiş, ayrıca lojistik maliyetlerin raporlanması Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ayrı ayrı açıklanmıştır.