Osmanlıda Yangınlar ve İtfaiye Hizmetleri


ÖZGÜR H., AZAKLI S.

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-20, 2001 (Peer-Reviewed Journal)