Nimodipin, Sistemik Kan basıncı ve Nabız Etkileşimi.


ÖZBABALIK ADAPINAR B. D., Özdemir G., TORUN Ş.

TURK SEREBROVASKULER HASTALIKLAR DERGISI, vol.1, no.1, pp.21, 1995 (Peer-Reviewed Journal)