Endüstri 4.0 ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İstihdamın Geleceği


Creative Commons License

Erden Özsoy C., Tosunoğlu B. T.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.4, pp.1-17, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, mal ve hizmetlerin üretilmesinde akıllı fabrikaların, robotların, algoritmaların ve yapay zekânın kullanıldığı bir paradigma değişimini ifade etmek için kullanılmaktadır. Endüstri 4.0’ın ekonomik etkileri üzerine yapılan tartışmaların odağında istihdam etkileri yer almaktadır. Endüstri 4.0’ın istihdama etkileri üzerine yapılan araştırmaların büyük kısmı şimdiye kadar işgücü maliyetinin yüksek olduğu, imalat sanayinin yüksek derecede mekanizasyon ve verimlilik gösterdiği gelişmiş ülkelere odaklanmıştır. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkeler, hem yüksek gelirli ülkelerdeki otomasyon trendlerinden etkilenmekte hem de otomasyonun kendisini yakalamaya çalışmaktadır. Bu çalışma Endüstri 4.0’ın üretim sürecinde getirdiği/ getireceği yeniliklerin gelişmekte olan ülkelerde istihdama muhtemel etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır. Ortaya konan tartışmalar ışığında ve tüm bölgesel eğilimler dikkate alındığında, teknolojik yenilik dalgasının dünyanın farklı bölgelerinde aynı etkiyi yaratmayacağı, gelişmekte olan ülkelerin bu durumdan homojen bir biçimde etkilenmeyeceği düşünülmektedir.