Türk Batıcılığının Milliyetçi-Muhafazakârlık Üzerinden Tenkidi : Erol Güngör Örneği


Creative Commons License

Yıldız F., Çelik F.

BILIG, no.62, pp.269-294, 2012 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: BILIG
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.269-294
  • Anadolu University Affiliated: No

Abstract

Tanzimat sonrası dönemde tarih sahnesine çıkan Türk aydınlarının temel meselesi zayıflayan devleti güçlendirmekti. Türk aydınlarının devletin inhitatını durdurmak amacıyla devlet sistemine ve kamusal meselelere dair ortaya attıkları fikirler za- man içinde ideolojik bir içerik kazanmıştır. Osmanlı’nın son döneminden itibaren, Batı kaynaklı pozitivist ve materyalist fikirlerin zihniyet dünyalarını şekillendirdiği Batıcı-inkılâpçı Türk aydınları, bu fikirlere dayanan görüşleriyle, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan süreçte, devlet ve toplum düze- ninin yeniden şekillenmesinde etkili bir güç olmuşlardır. Bu çalışmada, milliyetçi muhafazakâr bir aydın ve ilim adamı ola- rak Erol Güngör’ün, Tanzimat sonrası dönemden kendi dev- rine kadar Batıcı-inkılâpçı aydınların kamusal meselelere ve başta din olmak üzere millî kültür unsurlarına yönelik yakla- şımlarına getirdiği tenkitler değerlendirilmektedir.