Envanter ve Bilanço


Kaya E. (Editor), Selimoğlu S. (Editor)

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi
  • City: Eskişehir
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitapta, dönem boyunca yapılmış olan muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz muhasebe bilgilerine dönüştürülebilmesi için dönem sonunda yapılması gereken; varlıkların ve borçların miktar tespiti (sayım) ve tutar tespiti (değerleme) yanında muhasebe kayıtlarındaki eksikleri tamamlama, yanlışları düzeltme ve dönem ayarlama işlemleri açıklanmaktadır. Kitapta dönem sonu işlemleri akışı açıklandıktan sonra, hazır değerler, menkul, kıymetler, alacaklar, stoklar, duran varlıklar, borçlar, öz kaynaklar ve gelir-gider işlemleri ile ilgili envanter uygulamaları örneklerle açıklanmıştır. Mali tabloların hazırlanması ve sunumu hakkında bilgilerle kitap tamamlanmıştır. Envanter işlemleri adı altında ele alınan kitaptaki konuların, benzer başlıklar paralelinde Genel Muhasebe bilgileri ile birlikte çalışılması, konuların daha iyi anlaşılabilmesi bakımından yararlı olacaktır. Kitapta her ünitenin giriş bölümünde, konu ile ilgili muhasebe temel bilgileri hatırlatıcı nitelikte verilmiş olsa da, bu kitaptaki bilgilerin Genel Muhasebenin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olduğu unutulmamalıdır.