The library satisfaction levels of students who came to Anadolu University via Erasmus student mobility program


Kurulgan M., Yörü H.

Bilgi Dünyası, vol.14, no.1, pp.114-140, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Bilgi Dünyası
  • Page Numbers: pp.114-140
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Library services' meeting the expectations and needs of the users and causing satisfaction are important factors in the efficiency of libraries that accept the user-focused service understanding. Therefore, libraries' getting information about the expectations and satisfaction levels of services is a significant topic. By the fact of globalization, there are significant changes in the community of library users and servicing policy. Erasmus, an action to plan aiming at mobility of European students is started in 1987 by the purpose of improving and supporting relations between European countries and nominated countries. Turkey participated to this program in 2004. The purpose of this study is to find out library satisfaction levels of Erasmus students at Anadolu University which is a global university and to compare obtained data here and their satisfaction levels about libraries of their universities. The data of the study were collected via a questionnaire given to 74 Erasmus students at Anadolu University in 2010-2011 academic years. In the collection the data, "Anadolu University Library and Documentation Center Erasmus Student Satisfaction Questionnaire" was used. A total of 13 questions were asked to find out satisfaction levels. In the analysis of the data IBM SPSS Statistics 19 program was used. At the end of the study, most of the students who came to Anadolu University via Erasmus program were found to be satisfied with library services.

 

Üniversite kütüphanelerinde sunulan hizmetlerin kullanıcı gereksinim ve beklentilerini karşılaması, onlarda tatmin duygusu yaratması, günümüzde kullanıcı odaklı hizmet anlayışını benimseyen kütüphanelerin verimliliğinde önemli bir etmendir. Bu yüzden kütüphanelerin, kullanıcılara sunulan hizmetlere yönelik beklenti ve memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi edinmeleri önemli bir konudur. Küreselleşme olgusu ile birlikte kütüphaneler, kullanıcı kitlesi ve hizmet politikalarında önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Avrupa öğrencilerinin hareketliliğine yönelik küresel bir eylem planı olan Erasmus, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini destekleyip geliştirmek amacıyla, 1987 yılında başlatılmıştır. Türkiye sözü edilen programa 2004 yılında katılmıştır. Bu araştırmanın amacı, küresel bir üniversite olan Anadolu Üniversitesi’ne yurt dışından Erasmus Programı ile gelen öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeylerini belirlemek ve burada elde edilen bulgularla geldikleri üniversitelerin kütüphaneleri ile ilgili algıladıkları memnuniyet düzeylerini karşılaştırmaktır. Çalışmanın verileri, 2010-2011 öğretim yılında, Erasmus öğrencisi olarak Anadolu Üniversitesi’ne gelen 74 öğrenciden anket yöntemi ile sağlanmıştır. Verilerin toplanmasında, “Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Erasmus Öğrenci Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Toplam 13 soru ile öğrencilerin kütüphane memnuniyet düzeyi saptanmaya çalışılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde IBM SPSS Statistics 19 programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Erasmus Değişim Programı ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin büyük bir kısmının kütüphane hizmetlerinden memnun oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 

Kullanıcı memnuniyeti, Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı, Üniversite öğrencileri, Üniversite kütüphaneleri, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi