Âteş-Kede-İ Muntafî’de Yer Alan Şah, Şehzade ve Emi̇r Unvanli Şai̇rleri̇n Bi̇yografi̇leri̇


BİLTEKİN H., Nalbat M.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.4, no.2, pp.446-469, 2018 (Peer-Reviewed Journal)