Creating a Catalog of Coursebooks for Teaching German as a Foreign Language in Turkey: 1940-2023


Başaran B.

EduCon Dubai – International Conference on Education, Dubai, United Arab Emirates, 16 - 17 October 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Dubai
  • Country: United Arab Emirates
  • Page Numbers: pp.1
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract


The practice of teaching German as a foreign language has deep roots in Turkey, and there has been a consistent publication of various coursebooks to bolster this educational effort. Despite the rich history, little scholarly attention has been paid to the development and evolution of these teaching resources.


German as a foreign language has been a part of the Turkish educational landscape for many decades, with the Ministry of National Education taking an active role in crafting teaching materials for this subject. The following research aims to create an inventory of German as a foreign language coursebooks that have been published in Turkey from 1940 to 2023, offering a comprehensive and structured insight into these materials. This study has been supported within the scope of project number SBA-2023-52 which was accepted by the Anadolu University Scientific Research Projects Commission.


The research aims to fill this void by creating a catalog of German as a foreign language coursebooks that have been published in Turkey within the specified time frame of 1940 to 2023. The comprehensive inventory will shed light on the transformation and growth of German language teaching materials in the Turkish context. Such insights will not only enrich the understanding of the historical development of German language teaching in Turkey but will also serve as a valuable resource for researchers, educators, and students with an interest in this area.


 


Keywords: German as a Foreign Language, Turkish Educational System, Teaching Materials,  Coursebook Inventory, Language Teaching Development, Anadolu University Research ProjectTürkiye'de yabancı dil olarak Almanca öğretimi pratiği derin köklere sahiptir ve bu eğitimsel çabayı desteklemek için çeşitli ders kitaplarının sürekli olarak yayınlanmasına tanık olunmuştur. Zengin tarihe rağmen, bu öğretim kaynaklarının gelişimine ve evrimine az bilimsel ilgi gösterilmiştir.


Yabancı dil olarak Almanca, birçok yıldır Türk eğitim manzarasının bir parçasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim materyali oluşturma konusunda aktif bir rol almıştır. Bu  araştırma, 1940'tan 2023'e kadar Türkiye'de yayınlanan yabancı dil olarak Almanca kurs kitaplarının bir envanterini oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen SBA-2023-52 proje numarası kapsamında desteklenmiştir.


Araştırma, 1940'tan 2023'e kadar Türkiye'de yayınlanan yabancı dil olarak Almanca ders kitapları bir katalogunu oluşturarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Kapsamlı envanter, Türk bağlamında Almanca öğretim materyallerinin dönüşümü ve büyümesi üzerine ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu içgörüler, Türkiye'deki Almanca öğretiminin tarihsel gelişimini anlamayı zenginleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bu alanda ilgisi olan araştırmacılar, eğitimciler ve öğrenciler için değerli bir kaynak oluşturacaktır.


Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Almanca, Türk Eğitim Sistemi, Öğretim Materyalleri, Kurs Kitabı Envanteri, Dil Öğretimi Gelişimi, Anadolu Üniversitesi Araştırma Projesi.