Tarhsel Gelişim Sürecinde Eskişehir Bölgesinde Ortaçağ Türk Yerleşimleri veYapısal Boyutu


Altınsapan M. E.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-16, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)