Örgütsel Çatışma Çözüm Yöntemleriyle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki Bir Tasarım Mühendisliği Örneği


ÜNLÜ F. S., ÖZCİHAN T., ÖZBAŞ ANBARLI Z., BAKINER A.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.251-263, 2014 (Peer-Reviewed Journal)