Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-öğrenme stilleri ile e- öğrenmeye yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi


ÇAKA C., ŞAHİN F., DURSUN Ö. Ö.

ICITS_2015 / 9th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 20 - 22 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes