The Impact of Russia–Ukraine conflict on the Hidden Relationship between Geopolitical Risk and Sectoral Credit Default Swaps of Europe and North America


Creative Commons License

Özer M., Kamışlı M.

International Conference on Empirical Economics at PSU-Altoona, Pennsylvania, United States Of America, 05 August 2023, pp.1-16

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Pennsylvania
  • Country: United States Of America
  • Page Numbers: pp.1-16
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The goal of this paper is to analyses the impacts of Geopolitical Risk (GPR) on Sectoral Credit Default Swap (SCDS) index of Europe and North America after the period of Russian-Ukraine conflict. For this purpose, we use symmetric and asymmetric the fractional frequency flexible Fourier form Toda-Yamamoto causality tests and use daily data between February 24, 2022 and April 17, 2023. Although there is no evidence of causal relation between variables by using the symmetric version of test, we obtain significant results by using its asymmetric version. Most important of these is that regardless of region, there are causality running from positive and negative geopolitical risk shocks to positive and negative shocks of all sectoral CDSs within the two days scale. Taking into account of this and other results of the study, we can recommend individual, institutional investors along with regulators and policy makers that they have to consider the asymmetric effects of geopolitical risk on their investment decisions and policy making process.

Bu çalışmanın amacı, Rusya-Ukrayna çatışması sonrası dönemde Jeopolitik Riskin (GPR) Avrupa ve Kuzey Amerika Sektörel Kredi Temerrüt Takası (SCDS) endeksi üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu amaçla, simetrik ve asimetrik kesirli frekans esnek Fourier formu Toda-Yamamoto nedensellik testlerini ve 24 Şubat 2022 ile 17 Nisan 2023 tarihleri arasındaki günlük verileri kullanılmıştır. Testin simetrik versiyonu kullanıldığında değişkenler arasında nedensel ilişki olduğuna dair bir kanıt bulunmamasına rağmen, asimetrik versiyonu kullanıldığında anlamlı sonuçlar elde ediyoruz. Bunlardan en önemlisi, bölgeden bağımsız olarak, iki günlük ölçekte pozitif ve negatif jeopolitik risk şoklarından tüm sektörel CDS'lerin pozitif ve negatif şoklarına doğru bir nedensellik olduğu yönündedir. Çalışmanın bu ve diğer sonuçlarını dikkate alarak, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile düzenleyici ve politika yapıcılara jeopolitik riskin asimetrik etkilerini yatırım kararları ve politika oluşturma süreçlerinde dikkate almalarını tavsiye edebilir.